Γ' Λυκείου Νο 123


Αν zєC, και

να αποδειχθεί ότι

Δεν υπάρχουν σχόλια: