Γ' Λυκείου Νο 121


Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς α, β ώστε οι συναρτήσεις f, g με τύπους


να έχουν όριο πραγματικό αριθμό στο σημείο x0 = 0.

Απάντηση: α=2, β=-4

Δεν υπάρχουν σχόλια: