Γ' Λυκείου Νο 120


Έστω η συνάρτηση

Να εξετάσετε αν η Cf έχει οριζόντια εφαπτομένη, αφού αποδείξετε ότι

Δεν υπάρχουν σχόλια: