Γ' Λυκείου Νο 118


Έστω f παραγωγίσιμη συνάρτηση στο R και τέτοια ώστε:

Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση

έχει μοναδική πραγματική ρίζα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: