Γ' Λυκείου Νο 117


Α) Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση


έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα (0, 1) για κάθε λR.


Β)
Να αποδειχθούν οι ανισότητες

ΛΥΣΗ>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: