Γ' Λυκείου Νο 116


α) Έστω συνάρτηση f συνεχής στο [0, α] (α>0). Να αποδειχθεί ότι

β) Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα

Απάντηση: π/4

Δεν υπάρχουν σχόλια: