Γ' Λυκείου Νο 115


Έστω συνάρτηση f, συνεχής στο R και τέτοια ώστε

Να αποδειχθεί ότι υπάρχει ξє(0, 2) τέτοιο ώστε f(ξ)=f(ξ+1)

Δεν υπάρχουν σχόλια: