Γ' Λυκείου Νο 114


Έστω f(x)=αx3+βx2+γx+δ . Να βρεθούν τα α, β, γ, δ ώστε η f να παρουσιάζει ακρότατο στο σημείο με τετμημένη 1, καμπή στο σημείο με τετμημένη –1 και η εξίσωση της εφαπτομένης στο σημείο με τετμημένη 0 να είναι η y=2x+5.

Απάντηση: α=-2/9, β=-2/3, γ=2, δ=5

Δεν υπάρχουν σχόλια: