Γ' Λυκείου Νο 113


Έστω συνάρτηση f:[1, 2]R για την οποία ισχύουν

α. Δείξτε ότι υπάρχει ακριβώς ένα ξє(1, 2) τέτοιο ώστε

β. Για (1, 2), να αποδειχθεί ότι

Δεν υπάρχουν σχόλια: