Γ' Λυκείου Νο 112


Δίνονται οι μιγαδικοί

τέτοιοι ώστε οι εικόνες των z και w σχηματίζουν με την αρχή των αξόνων Ο, ορθογώνιο τρίγωνο στο Ο.

α. Να δείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του z είναι οι διχοτόμοι των αξόνων χωρίς το σημείο τομής τους.

β. Να δείξετε ότι ο u είναι φαντασικός.

γ.Να βρεθεί το μέτρο του u, αν ισχύει

Απάντηση: γ. 1

Δεν υπάρχουν σχόλια: