Γ' Λυκείου Νο 109


Έστω f:RR συνεχής συνάρτηση, για την οποία ισχύει:

Να αποδειχθεί ότι f(0)=0.

Δεν υπάρχουν σχόλια: