Γ' Λυκείου Νο 106


Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα (-1, e-2)

Δεν υπάρχουν σχόλια: