Γ' Λυκείου Νο 1

Έστω f :[-2, 2]R, παραγωγίσιμη με συνεχή και αύξουσα παράγωγο στο [-2, 2]. Να δείξετε ότι είναιΛΥΣΗ>>>>


Δεν υπάρχουν σχόλια: