Γ' Λυκείου Νο 67


Έστω

.

Έστω

και για ν1 έστω

Να υπολογίσετε το

Απάντηση: ½

Δεν υπάρχουν σχόλια: