Γ' Λυκείου Νο 99


Έστω συνάρτηση f: (0,+οο)R για την οποία ισχύει (για όλα τα x)

Να βρεθεί το


Απάντηση: -1

Δεν υπάρχουν σχόλια: