Γ' Λυκείου Νο 98


Να λυθεί η εξίσωση
Απάντηση: α=κπ+π/4

Δεν υπάρχουν σχόλια: