Γ' Λυκείου Νο 97


Να αποδειχθεί ότι αν κ, λ είναι θετικοί ακέραιοι

Δεν υπάρχουν σχόλια: