Γ' Λυκείου Νο 96


Η γραφική παράσταση (c) της συνάρτησης

σχεδιασμένη στο μαυροπίνακα κινείται με κατεύθυνση κάθετη στο μαυροπίνακα και έτσι δημιουργείται μια επιφάνεια. Ζητούνται

α) Να βρείτε σε ποιες θέσεις τις επιφάνειας αυτής είναι δυνατό να ισορροπεί μια σφαίρα, αν η μόνη δύναμη που επιδρά πάνω της είναι η βαρυτική.

β) Να εξετάσετε για κάθε μια από αυτές τις θέσεις αν είναι θέση ευσταθούς ή ασταθούς ισορροπίας.

ΛΥΣΗ>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: