Γ' Λυκείου Νο 95


Έστω μία συνάρτηση f παραγωγίσιμη με συνεχή παράγωγο στο [1,2]. Αν η Cf διέρχεται από τα

σημεία Α(1,2) και Β(2,1) να υπολογίσετε την τιμή του ολοκληρώματος

Απάντηση: 2

Δεν υπάρχουν σχόλια: