Γ' Λυκείου Νο 94


Έστω f μια πολυωνυμική συνάρτηση. Να αποδειχθεί ότι αν η f μηδενίζεται για ν διαφορετικές πραγματικές τιμές του x, τότε η f’ μηδενίζεται για τουλάχιστον ν-1 τιμές του x.

Δεν υπάρχουν σχόλια: