Γ' Λυκείου Νο 91


Δίνονται οι μιγαδικοί αριθμοί

α) Να βρεθεί το ω3

β) Αν Α, Β οι εικόνες των z1, z2 αντίστοιχα και Ο η αρχή των αξόνων, να βρεθεί τι είδους τρίγωνο είναι το ΟΑΒ.

γ) Να αποδειχθεί ότι


Απάντηση: α) -1, β) ισόπλευρο

Δεν υπάρχουν σχόλια: