Γ' Λυκείου Νο 90


Έστω οι μιγαδικοί z1, z2 για τους οποίους ισχύει

Να αποδειχθεί ότι ο αριθμός

είναι πραγματικός

Δεν υπάρχουν σχόλια: