Γ' Λυκείου Νο 9


Να προσδιορισθεί η εξίσωση y=f(x) , καμπύλης (κ), εφόσον αυτή κείται μέσα στην πρώτη γωνία των αξόνων (ορθοκανονικού συστήματος) και εκπληρώνει τους ακόλουθους όρους
  • Η (κ) διέρχεται από το σημείο Ρ(2, 2)
  • Η f(x) είναι συνάρτηση παραγωγίσιμη στο

,

για κάθε xє(0, +oo)

  • Αν η εφαπτομένη ευθεία της (κ) σ’ ένα οποιοδήποτε σημείο της A(x, f(x)) τέμνει τον x-άξονα στο Β και τον y-άξονα στο Μ, τότε το Μ είναι το μέσο του ΑΒ

ΛΥΣΗ>>>>


Δεν υπάρχουν σχόλια: