Γ' Λυκείου Νο 88


Έστω συνάρτηση f, συνεχής στο [-1,1] τέτοια ώστε για κάθε xє[-1,1] να ισχύει:

α) Να βρεθεί το f(0)

β) Να βρεθεί το λєR, έτσι ώστε να είναι συνεχής η συνάρτηση

γ) Για την τιμή του λ που βρέθηκε προηγουμένως, να αποδειχθεί ότι η g διατηρεί σταθερό πρόσημο στο [-1,1].

Απάντηση: α) f(0)=0 β) λ=1

Δεν υπάρχουν σχόλια: