Γ' Λυκείου Νο 87


Δίνεται ο μιγαδικός z, για τον οποίο ισχύουν

Να βρεθούν τα:

α) z12

β) z288+2z150

Απάντηση: α) 1 β) -1

Δεν υπάρχουν σχόλια: