Γ' Λυκείου Νο 86


Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστημα [3,4] με

για κάθε xє[3,4] και


να βρεθεί το

.

Απάντηση: 2

Δεν υπάρχουν σχόλια: