Γ' Λυκείου Νο 85


Έστω f μία συνάρτηση δύο φορές παραγωγίσιμη στο R με f(x)>0 για κάθε xєR.
Αν η συνάρτηση g(x) = lnf(x) είναι κυρτή στο R με g΄(x)0, xєR, να αποδειχθεί ότι η f είναι είναι κυρτή στο R.

Δεν υπάρχουν σχόλια: