Γ' Λυκείου Νο 83


Αν Α,Β,Γ είναι οι εικόνες των μιγαδικών z1, z2, z3 στο μιγαδικό επίπεδο και ισχύει:

να αποδειχθεί ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: