Γ' Λυκείου Νο 82


Ως προς ένα ορθοκανονικό σύστημα xOy θεωρούμε την ευθεία (z) με εξίσωση


και θ σταθερή γωνία.

1. Ζητείται ο γ.τ. των σημείων Μ που κείνται εντός της πρώτης γωνίας των αξόνων xOy και των οποίων οι συντεταγμένες έχουν άθροισμα σταθερό και ίσο με 4.

2. Ζητείται ο γ.τ. των σημείων Ρ, που κείνται εντός της γωνίας των αξόνωv xOy και των οποίων οι αποστάσεις από τις ευθείες xOx και (z) έχουν σταθερό άθροισμα και ίσο με 4.

Δεν υπάρχουν σχόλια: