Γ' Λυκείου Νο 79


Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση

δεν έχει πραγματική λύση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: