Γ' Λυκείου Νο 78


Αν |z+16|=4|z+1|, να βρεθεί το |z|.

Απάντηση: 4

Δεν υπάρχουν σχόλια: