Γ' Λυκείου Νο 77


Αν για ένα μιγαδικό αριθμό z, ισχύει |z|=1 να αποδειχθεί ότι

Δεν υπάρχουν σχόλια: