Γ' Λυκείου Νο 74


Αν ισχύει

για κάθε xєR και η f είναι παραγωγίσιμη στο R.Να αποδειχθεί ότι υπάρχει ξє(0, 1) τέτοιο ώστε f'(ξ)=0.

Δεν υπάρχουν σχόλια: