Γ' Λυκείου Νο 73


Να γίνει μελέτη και γραφική παράσταση της συνάρτησης f με τύπο:

Δεν υπάρχουν σχόλια: