Γ' Λυκείου Νο 71


Να αποδειχθεί ότι αν η f(x) είναι συνάρτηση ορισμένη και συνεχής σ’ ένα διάστημα Δ=(α, β) και

τότε κατ’ ανάγκη η f έχει ελάχιστη τιμή στο Δ.

ΛΥΣΗ>>>> 27/3/08

Δεν υπάρχουν σχόλια: