Γ' Λυκείου Νο 7Αποδείξτε ότι για μια συνεχή συνάρτηση f, ισχύει


ΛΥΣΗ>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: