Γ' Λυκείου Νο 69


Για ποια τιμή του λ, είναι μέγιστο, το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων


Απάντηση: λ=1

Δεν υπάρχουν σχόλια: