Γ' Λυκείου Νο 68


Ποιο είναι το εμβαδόν που περικλείεται από τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων

Απάντηση: 2/3

Δεν υπάρχουν σχόλια: