Γ' Λυκείου Νο 66


Να υπολογίσετε το εμβαδόν που περικλείεται από τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεωνΑπάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: