Γ' Λυκείου Νο 65


1. Δίνεται η εξίσωση z5 + 1 = 0 της οποίας έστω

οι πέντε διαφορετικές ρίζες της. Να αποδειχθεί ότι


2. Το πολυώνυμο

να μετασχηματισθεί σε γινόμενο δύο δευτεροβάθμιων πολυωνύμων (με πραγματικούς συντελεστές)
ΛΥΣΗ>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: