Γ' Λυκείου Νο 64


Να βρεθεί το ελάχιστο της συνάρτησης

όπου λ παράμετρος με λє[0, 1]
ΛΥΣΗ>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: