Γ' Λυκείου Νο 63


Πόσες ρίζες έχει η συνάρτηση

f(x)=2x – 1 – x2

Απάντηση: Τρείς το 0, το 1 και μία στο (4, 5)

Δεν υπάρχουν σχόλια: