Γ' Λυκείου Νο 62


Να αποδειχθεί ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης

έχει ασύμπτωτη την πρώτη διχοτόμο των αξόνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: