Γ' Λυκείου Νο 59


Να αποδειχθεί ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων

με κοινό πεδίο ορισμού το (-1, +οο), στο ίδιο ορθοκανονικό σύστημα, τέμνονται σε ένα και μοναδικό σημείο, το οποίο να βρεθεί.

ΛΥΣΗ>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: