Γ' Λυκείου Νο 58


Δίνεται συνάρτηση f(x) ορισμένη και συνεχής σ’ ένα διάστημα [α, β]. Να αποδειχθεί ότι υπάρχει ξє(α, β) τέτοιο ώστε

ΛΥΣΗ>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: