Γ' Λυκείου Νο 57


Έστω συνάρτηση f: RR, η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη, και η f" είναι συνεχής. Έστω


Να αποδειχθεί ότι: I=f(0)+f(π)

Δεν υπάρχουν σχόλια: