Γ' Λυκείου Νο 53

Να βρεθεί ο γ.τ. των κορυφών των ορθών γωνιών των οποίων οι πλευρές εφάπτονται στην παραβολή y2=2ρx, αφού πρώτα βρεθεί η αναγκαία και ικανή συνθήκη ώστε η ευθεία y=λx+κ να εφάπτεται στην παραβολή λ0.

ΛΥΣΗ>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: