Γ' Λυκείου Νο 52


1. Να βρεθεί η συνάρτηση g για την οποία ισχύουν

2. Να μελετηθεί η g ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τα σημεία καμπής και να βρεθούν όλες οι ασύμπτωτες που διαθέτει.

3. Να βρεθεί το εμβαδό του χώρου που οριοθετείτε από τη γραφική παράσταση της g, τον άξονα xx και τις ευθείες x=0 και x=λ όπου λ< 0. Τέλος να βρεθεί το:

Δεν υπάρχουν σχόλια: