Γ' Λυκείου Νο 51


Η θέση ενός κινητού που κινείται σε άξονα δίνεται από τη συνάρτηση s(t)=ln(t+1), t≥0 (ο χρόνος μετράται σε sec).

α) Δείξτε ότι η κίνηση είναι επιβραδυνόμενη.

β) Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας και της επιβράδυνσης του κινητού τη χρονική στιγμή t0 = 3.

Απάντηση: β) 1/4 , 1/16

Δεν υπάρχουν σχόλια: