Γ' Λυκείου Νο 4


Η καμπύλη (c) βρίσκεται πάνω από τον άξονα των x, στο διάστημα από α έως β με α< β. Η επιφάνεια που ορίζεται από την (c), τον άξονα των x και τις ευθείες x και x=β έχει εμβαδόν

I. Να βρεθεί η εξίσωση της καμπύλης (c).

II. Να βρεθούν οι τιμές των α και β για τις οποίες το

γίνεται μέγιστοΔεν υπάρχουν σχόλια: